ZASTĄP TRADYCYJNE SZAMBO PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW I OSZCZĘDZAJ!

Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są kilkukrotnie niższe niż koszty eksploatacji szamba szczelnego. Każda instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z dwóch podstawowych części: podczyszczania beztlenowego (Epurbloc + opcjonalnie separator tłuszczu) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach – filtr piaskowy lub kopiec filtracyjny).

POZOSTAŁE ZASADY:
• Dla zapewnienia warunków tlenowych drenaż nie może być posadowiony zbyt głęboko, a cała instalacja powinna być zaopatrzona w odpowiednią wentylację niską i wysoką
• Instalacja nie może być montowana na terenach okresowo zalewanych
• Należy zapewnić odpływ wód powierzchniowych w kierunku od urządzeń (niwelacja terenu)
• Szczegóły w Książce Użytkownika Przydomowej Oczyszczalni Ścieków Plastepur Sotralentz SOTRALENTZ ZALECA (eksploatacja oczyszczalni):
• Regularne stosowanie bioaktywatorów BIO 7
• Uruchomienie oraz wznowienie pracy osadnika – BIO 7 CHOC
• Bieżąca eksploatacja – BIO 7 ENTRETIEN

W chwili, gdy napełnienie osadnika osiągnie stan maksymalny, należy usunąć zgromadzone osady i kożuch, z zachowaniem stałego poziomu cieczy w zbiorniku. Średnio czynność tę należy przeprowadzać co 2 lata.

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM!
Pamiętaj, że tylko wysoka klasa urządzeń połączona z kompetencjami projektanta i instalatora, zagwarantują wieloletnią i prawidłową pracę Twojej instalacji. Awaria przydomowej oczyszczalni, spowodowana złą jakością urządzeń, czy nieodpowiednim doborem typu i wielkości instalacji do lokalnych warunków wodno-gruntowych, kosztować Cię będzie kilka tysięcy złotych! Możesz tego uniknąć pracując z fachowcami.