Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła marki Vaillant (recoVAIR)

Rekuperatory recoVAIR marki Vaillant składają się z centrali wentylacyjnej, cyfrowego urządzenia do zdalnego sterowania oraz z opcjonalnie stosowanego zespołu obejściowego, który pozwala w lecie uzyskać efekt naturalnego chłodzenia pomieszczeń. System wentylacyjny recoVAIR można włączyć do współpracy ze wszystkimi systemami grzewczymi.

Systemy wentylacji recoVAIR dostępne są w dwóch różnych zakresach wydajności: 275 m3 i 350 m3 natężenia przepływu powietrza na godzinę. Wszystkie zespoły obu systemów zaprojektowano dostosowując je do wymagań wentylacji domów jednorodzinnych o powierzchni mieszkalnej do 180 i do 250 m2, w zależności od wielkości niezbędnego natężenia przepływu powietrza. Wymaganą wartość można ustawić korzystając z cyfrowego urządzenia do zdalnego sterowania.

Dzięki zintegrowanemu układowi odzyskiwania ciepła w okresie zimowym system wentylacyjny recoVAIR umożliwia wykorzystanie do 95% ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym. Zmniejsza to koszty ogrzewania oraz chroni środowisko. Ponadto recoVAIR dba również o komfort użytkownika. Dzięki zastosowaniu wentylatorów z łopatkami wygiętymi do przodu i systemowi sterowania z sygnałem PWM uzyskano niski poziom hałasu, dokładną regulację przepływu powietrza i niski pobór energii elektrycznej.System wentylacyjny recoVAIR można zamontować, w tym również w budynkach już istniejących. Centralę wentylacyjną, dostarczaną w stanie gotowym do przyłączenia, zawiesza się na ścianie, a funkcjonujący w lecie zespół obejściowy, dzięki zastosowaniu techniki „włącz i pracuj” po prostu nasadza się na centralę. Podobnie jak sam montaż, równie łatwa jest konserwacja.

System wentylacyjny recoVAIR tworzy w pewnym sensie „układ oddechowy” domu. Centralnym „organem” układu jest wykonany z aluminium, wysokowydajny wymiennik ciepła. Zbudowany jest z aluminiowych płytek o wysokim współczynniku przewodzenia, ułożonych jedna obok drugiej. Osobne wentylatory, doprowadzają powietrze nawiewane oraz powietrze wywiewane do wymiennika ciepła, przez który obydwa strumienie przepływają oddzielnymi kanałami. Wtedy ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym przechodzi do świeżego powietrza nawiewanego. Dzieje się to niezwykle skutecznie: system wentylacyjny recoVAIR odzyskuje nawet do 95% ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym, i to również przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, dochodzących do -7°C. Ta wartość to najwyższy wskaźnik osiągalny przy obecnym stanie techniki

Z reguły w lecie dzięki zastosowaniu zespołu obejściowego system recoVAIR automatycznie przełącza się pomiędzy dwoma trybami pracy: naturalnego chłodzenia i ochrony „chłodu” w wewnątrz budynku

W funkcji naturalnego chłodzenia system recoVAIR wykorzystuje to, że w nocy i rano powietrze zewnętrzne może być chłodniejsze niż powietrze wewnątrz budynku. W tej sytuacji zespół obejściowy kieruje chłodniejsze powietrze wprost do pomieszczeń omijając wymiennik ciepła i zapewniając schłodzenie budynku po upalnym dniu.

W trakcie upalnego dnia, gdy temperatura zewnętrzna dalece przekracza temperaturę wewnątrz domu, system recoVAIR przechodzi w tryb ochrony chłodu panującego w pomieszczeniach. Tym razem zespół obejściowy kieruje upalne, nawiewane powietrze tak, by przepływało przez wymiennik ciepła i miało możliwość schłodzić się od strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Dzięki temu nie wtłaczamy do pomieszczeń powietrza o temperaturze 30 C czy 35 C, a zbliżone do temp. panującej wewnątrz. Mikroklimat domu jest w ten sposób chroniony przed nagłym napływem upalnego strumienia powietrza

Rezultat: powietrze o przyjemnej temperaturze we wszystkich pokojach – zaleta szczególnie odczuwalna podczas ciepłych nocy w lecie.

Oprócz powietrza w pomieszczeniach, również sam budynek pozostaje „świeży”, będąc zabezpieczony na długi okres czasu. Zwiększa to komfort mieszkania oraz podnosi jego wartość. Zbyteczne stają się kosztowne prace renowacyjne, gdyż brak jest szkód spowodowanych wilgocią lub rozwojem pleśni.

System recoVAIR obsługuje się bardzo wygodnie za pomocą cyfrowego urządzenia do zdalnego sterowania, przy pomocy którego można wybrać pracę automatyczną lub z nastawianiem ręcznym. Automatycznie przełącza ono system wentylacyjny między trybem pracy dziennej i nocnej wg programu czasowego. Dzięki temu uzyskujemy korzystne warunki do snu i redukcję zużycia prądu. Po automatycznym przejściu urządzenia w tryb nocny spada przepływ powietrza, a przez to i zużycie prądu.

Ponadto cyfrowe urządzenie do zdalnego sterowania dysponuje użytecznymi funkcjami specjalnymi, np. tryb pracy oszczędnej, tryb pracy urlopowej (zapewnia minimalne przewietrzanie budynku podczas naszej nieobecności) oraz tryb „przyjęcie”. Ten ostatni zaleca się wykorzystywać przede wszystkim w sytuacjach, gdy w domu znajduje się wiele osób, zwłaszcza palaczy. A gdy nadejdzie termin wymiany filtrów, to na wyświetlaczu urządzenia pojawi się, dobrze widoczny, odpowiedni komunikat. W ten sposób system wentylacyjny recoVAIR optymalnie rozwiązuje nie tylko problem wymiany powietrza, ale również i wymiany filtrów.

Mając system wentylacyjny recoVAIR można się cieszyć nie tylko doskonałym mikroklimatem w pomieszczeniach, ale naturalnie również perfekcyjną obsługą serwisową, szerokim zakresem świadczeń gwarancyjnych oraz korzyściami oferowanymi przez wiodącego producenta. Przede wszystkim jednak system recoVAIR można łączyć z innymi energooszczędnymi urządzeniami z zakresu techniki grzewczej, oferowanymi przez firmę Vaillant jak np. z innowacyjnymi systemami grzewczymi wykorzystującymi pompy ciepła lub z mającymi wielką przyszłość instalacjami solarnymi. W ten sposób stosując inteligentne systemy firmy Vaillant, możesz doprowadzić swój dom niskoenergetyczny do poziomu odpowiadającego najnowszemu stanowi techniki.

(Vaillant)