Turbokominek z płaszczem wodnym (kompendium instalatora)

Zasada działania
Kominek z płaszczem wodnym łączy w sobie zalety tradycyjnego ogrzewania kominkowego z nowoczesnymi trendami ogrzewania oszczędnego i ekologicznego.
Turbokominek zbudowany jest z żaroodpornej blachy stalowej. Płaszcz wodny to podwójne ściany, między którymi znajduje się czynnik grzewczy. W płaszczu wodnym umieszczony w został wymiennik ciepła. Jest to spiralna wężownica z karbowanej blachy nierdzewnej przez którą bezpośrednio przepływa czynnik grzewczy ( ten który krąży w grzejnikach, ogrzewaniu podłogowym, itd.). Paląc w kominku, przekazujemy ciepło za pośrednictwem wymiennika bezpośrednio na grzejniki i podgrzewamy wodę użytkową. Kontrolę nad procesem spalania realizujemy dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu oraz turbinie nadmuchowej, umieszczonej pod kominkiem i doprowadzającej powietrze do spalania (standardowe elementy wyposażenia Turbokominka). Użytkownik ustawia temperaturę zadaną na sterowniku, a automatyka „pilnuje” spalania doprowadzając taką ilość powietrza, jaka jest potrzebna do uzyskania zadanej temperatury. Dzięki temu spalanie, poza momentami dokładania paliwa odbywa się w sposób bezobsługowy. W przypadku urządzeń, które nie posiadają nadmuchu i sterowania, konieczne jest osobiste zaangażowanie w manipulowanie przepustnicą. Brak wymiennika oznacza również konieczność zainstalowania, zewnętrznego wymiennika płytowego z dodatkowym obiegiem pompowym.

Instalacja
Wkład kominkowy powinien być mniejszej mocy niż wynika to z zapotrzebowania mocy na co/cwu. Zainstalowanie Turbokominka o mniejszej mocy nominalnej umożliwia palenie intensywne, „na większym parametrze” bez obawy o przegrzanie budynku i brak odbioru ciepła. Intensywne spalania umożliwia osiągniecie wyższej sprawności i jednocześnie zapobiega zabrudzeniu szyby, komory spalania oraz kanału dymowego (o minimalnym ciagu 9 Pa). W miejscu montażu Turbokominka należy zaplanować przyłącza Co (rura Cu dn 28), wejście do komina, podejście zimnej wody do zabezpieczenia płaszcza wodnego przez naczynie wzbiorcze, czerpni powietrza (fi 150mm) oraz prąd elektryczny. Bardzo przydatnym rozwiązaniem instalacyjnym, które ułatwia podłączenie Turbokominka z innymi kotłami, (np. gazowymi, stałopalnymi) jest integrator. Moduł łączy energię z wielu źródeł i rozdziela na obiegi grzewcze (bezpośrednie lub z podmieszaniem) o opcją priorytetu ciepłej wody.

Zabezpieczenie układu
W przypadku urządzeń grzewczych na paliwa stałe bardzo ważnym elementem są zabezpieczenia. Turbokominek jest urządzeniem dwusystemowym. Płaszcz wodny pracuje w układzie otwartym (bezciśnieniowym), natomiast wbudowany wymiennik jest częścią układu zamkniętego instalacji, przebiegającą przez płaszcz wodny kominka. Otrzymujemy dzięki temu podwójne zabezpieczenie Turbokominka.
- Układ otwarty płaszcza zabezpiecza otwarte naczynie przelewowe (10 litrów) z pływakiem, które automatycznie i bez ingerencji użytkownika dopuszcza wodę do płaszcza w przypadku zagotowania. Strumień gorącej wody i pary trafia do kanalizacji a dopuszczona zimna woda chłodzi zład wodny
- Układ zamknięty wymiennika jest zabezpieczony (tak jak reszta instalacji) czerwonym naczyniem przeponowym z grupą bezpieczeństwa.

Rozdział układu płaszcza i wbudowanego wymiennika zabezpiecza pompy przed ewentualną kawitacją i gorącą parą oraz chroni samą konstrukcje kominka przed niekorzystnymi naprężeniami termicznymi. Dodatkowym zabezpieczeniem może być montowana w opcji wężownica chłodząca, która przepuszcza przez płaszcz wodny olbrzymie ilości wody w celu odbioru ciepła. Zabezpieczenie podwójne opisane powyżej jest najskuteczniejszą formą ochrony Turbokominka przed przegrzaniem. Warto również wspomnieć, że kontrola nadmuchu odcina dopływ powietrza do spalania (do poziomu niezbędnego minimum), ograniczając w ten sposób intensywność palenia.
 

Sterowanie
Skuteczne sterowanie turbokominkiem T-com umożliwia:
- Regulacje procesu spalania (dostępne dla inwestora)
- Zarządzanie pracą 3 pomp obiegowych
- Zarządzanie „ładowaniem” zasobnika cwu
- Sterowanie zaworem 3-drogowym strefowym
- Funkcje zabezpieczające i regulacyjne (dostępne dla instalatorów)
Dzięki temu Turbokominek może pełnić samodzielnie funkcje grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istotną funkcją jest okresowy wybieg pomp obiegowych i zaworów zapobiegający zablokowaniu. Funkcja „lato” w sterowniku kominkowym pozwala na wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu (SIC!!) i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku instalacji z kotłem gazowym lub olejowym jest możliwość blokady synchronicznej pracy kotła przez kominek. Pozwala to na unikniecie dublowania się źródeł energii

Okablowanie- to proste
Wykonując instalacje systemu zintegrowanego należy poprowadzić odpowiednie okablowanie. W przypadku Turbokominka przewody zasilające (sterownik, pompy obiegowe, zawory z napędem) powinny mieć przekrój 1,5mm2. Natomiast sygnałowe (czujniki temperatury w płaszczu i zasobniku) 0,75mm2.

Eksploatacja
Turbokominek z płaszczem wodnym może służyć jako główne źródło ciepła- dostarczając energii do grzejników, podłogówki i ogrzewając wodę w zasobniku. Bezwzględnie należy stosować jako paliwo sezonowane drewno liściaste o wilgotności nie przekraczającej 25%.
(Odpowiada to 2 sezonom pod wiatą). Robocza temperatura płaszcza wodnego powinna wynosić przynajmniej 60- 65 stopni. Najlepsze efekty uzyskuje się paląc w kominku intensywnie, przy wyższej temperaturze płaszcza wodnego i intensywnym nadmuchu. Proces spalania jest wtedy optymalny a uzyski energii największe. Co więcej, nie występuje efekt brudzenia się szyby kominkowej (przy suchym drewnie).


Połączenie z innymi urządzeniami
Turbokominek, kocioł i kolektory słoneczne tworzą nowoczesny system zintegrowany. Urządzenia są ze sobą połączone i pracują na rzecz jednej instalacji ogrzewania (co) i ciepłej wody (cwu). Łatwe połączenie i efektywna współpraca może odbywać się dzięki nowości- modułowi zarządzającemu energią w systemie zintegrowanym- integratorowi. Umożliwia szybkie i proste połączenie podzespołów. Od strony hydraulicznej zbiera energię po stronie zasilania- (Turbokominek, Turbosolar i dowolny kocioł) i rozdziela po stronie odbiorczej na układy: grzewczy i ciepłej wody użytkowej, pełniąc poniekąd funkcję rozdzielacza. Układ jest sterowany przy pomocy nowych modułów mikroprocesorowych T-com, T-sol oraz sterownika kotłowego. Montaż systemu jest uproszczony, w sposób znaczący „odchudzeniu” ulega ilość sprzętu i armatury przyłączeniowej. Korzysta na tym instalator (czas) i klient (koszty).

Podsumowanie
Zainstalowanie Turbokominka z płaszczem wodnym pozwala na osiągnięcie oszczędności na kosztach eksploatacyjnych domu. Daje również bezpieczeństwo energetyczne (ciepło z wielu źródeł). O korzyściach dla środowiska jakie daje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych napisano już wiele. Najważniejszy jest jednak efekt ekonomiczny dla inwestora i poczucie satysfakcji instalatora z dobrze wykonanej roboty.

(Makroterm)