SZCZELNA INSTALACJA PODŁOGOWA

SZCZELNA INSTALACJA

Intencją  wprowadzenia złączek z kontrolowanym przeciekiem jest  dostarczenie  instalatorom jasnej wskazówki, że jakieś połączenie nie jest jeszcze zaprasowane. Zastosowanie złączki  KISAN WL pozwala  na natychmiastowe   wykrycie przecieku  połączenia  podczas próby szczelności .nie zaciśnięte – nieszczelne”.

TAKICH ZŁĄCZ JESZCZE NIE BYŁO 5+

Funkcja kontrolowanego przecieku zgodna z DVGW

Funkcja kontroli obsadzenia rury

Funkcja przytrzymywania niezaciśniętej rury

Funkcja zabezpieczenia o-ringów przed zniszczeniem

Funkcja zaprasowania połączenia dwoma profilami szczęk KI oraz TH

Złączki KISAN WL stanowią HI generację złącz zaprasowywanych w Systemie Kisan. Są nowatorską konstrukcją, łączącą doświadczenie sprawdzonych złącz Kisan z nowymi rozwiązaniami podnoszącymi ich walory użytkowe. Kontrolowany przeciek uniemożliwia pozostawienie niezaprasowanej złączki

w zmontowanej instalacji przy prawidłowo wykonanej próbie ciśnieniowej. Funkcja kontrolowanego przecieku została aplikowana zgodnie z DVGW W534. Wymogiem dla złączek tego typu jest aby złączki z nieszczelnością wymuszoną w stanie nie zaciśniętym przy ciśnieniu pomiędzy 1 bar (0,1 MPa) a 6,5 bar (0,65 MPa) były wyraźnie nieszczelne. Ma to się objawiać na dwa możliwe sposoby: wznoszące się pęcherzyki powietrzne na każdym złączu, co najmniej 1 pęcherzyk powietrzny na sekundę lub wyciekająca woda na każdym złączu, co najmniej 1 kropla na sekundę.

Wszystkie złączki są odkuwane, dzięki temu znacznie poprawiona jest wytrzymałość instalacji. Złączki wyposażone są w półprzezroczysty pierścień z tworzywa dla kontroli głębokości wprowadzenia rury. Luźna tuleja, nie połączona konstrukcyjnie z korpusem złączki, pozwala na łatwiejsze wprowadzenie rury do złączki. Tuleja zaprasowywana mosiężna jest wyprofilowana i jej powierzchnia daje pewniejszy

zacisk, oraz znakomicie pozycjonuje obydwa typy szczęk zaprasowywanych KI i TH.

Pierścień zacinający koloru zielonego daje kontrast przy kontroli osadzenia rury w złączce, oraz blokuje złączkę na rurze przed operacją zaprasowywania. O-ringi uszczelniające, obydwa wykonane z EPDM70 sieciowanego nadtlenkowo, dają podwójne zabezpieczenie. Korpus złączki jest kuty na gorąco i obrabiany mechanicznie, ze specjalnym kształtem króćca zapewniającym łatwy montaż, oraz

jest zabezpieczony antykorozyjnie powłoką niklową. Uszczelnienie połączenia rury w złączce Kisan WL uzyskuje się przez zaprasowanie tulei na rurze przy użyciu praski elektrycznej lub ręcznej, z zastosowaniem odpowiedniej szczęki (KI lub TH).

Konstrukcja złączki Kisan WL zapewnia łatwiejszy powtarzalny montaż, możliwy bez użycia narzędzia fazującego, kalibratora. Bardzo zwiększa się szybkość wykonania połączenia. Trzeba jednak pamiętać, że użycie narzędzia typu rozwiertak przy montażu złącz typu Kisan WL jest niedopuszczalne.

NOWE UMOŻLIWIAJĄ

Łatwy montaż – możliwy bez kalibratora

Łatwiejsza kontrola jakości obsadzenia

Łatwa próba instalacji

Łatwa kontrola zaprasowania

 

 

 

 

KISAN