Q PLUS AGRO – Kocioł do spalania słomy w kostkach (Heiztechnik)

Przedstawiamy kocioł Q PLUS AGRO przeznaczony do spalania słomy w kostkach. W przypadku Q PLUS AGRO 30 możemy załadować do tego kotła jednorazowo dwie kostki, do kotła Q PLUS AGRO 50 cztery kostki oraz do Q PLUS AGRO 100 osiem kostek o średnich wymiarach 40 x 40 x 80cm.

Odpowiednie napowietrzenie komory spalania z wykorzystaniem powietrza wtórnego zapewnia skuteczne spalanie szybko zgazowującej słomy przy zachowaniu odpowiednich parametrów spalania. Wykorzystanie modulowanych wentylatorów nadmuchowych ułatwia możliwość regulacji jakości spalania.

Q PLUS AGRO 50Q PLUS AGRO 50Q PLUS AGRO 50

Oczywiście, każdorazowo w układzie grzewczym z kotłem na słomę należy wykorzystać bufor ciepła o pojemności około 2 m3 na każde 50 kW mocy grzewczej kotła. Doboru wielkości pojemności buforu ciepła powinna  dokonać firma instalacyjna w porozumieniu z projektantem.

Kocioł wyposażony jest w automatykę HT tronic 350A przystosowaną do obsługi kotła AGRO z dodatkowym czujnikiem spalin i wyjściami na pompę buforu i pompę obiegową centralnego ogrzewania.

źródło: www.heiztechnik.pl