Program Prosument a mikrokogeneracja

Od niedawna inwestorzy indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Prosument. Jednym z dotowanych rozwiązań jest mikrokogeneracja. W jakie systemy warto zainwestować, aby spełnić wymogi zawarte w programie oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla? De Dietrich Technika Grzewcza poleca urządzenie HybrisPower! W pierwszym kwartale 2014 roku wystartował jeden ze sztandarowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Prosument umożliwia uzyskanie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu lub ciepła i prądu dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Do takich instalacji należą układy mikrokogeneracyjne, czyli skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Celem programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska. Wdrożenie programu Prosument może również pozytywnie wpłynąć na pobudzenie sprzedaży wśród firm instalatorskich. Zwłaszcza tych, których urządzenia spełniają liczne wymogi programu.

Oszczędzanie z mikrokogeneracją
Systemy mikrokogeneracji składają się z kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą, które nie tylko ogrzewają budynki, lecz również wytwarzają energię elektryczną. Dzieje się tak dzięki pracy silnika, który energię cieplną zamienia na mechaniczną, a następnie na elektryczną. Jednym słowem: układy mikrokogeneracji wytwarzają prąd w bardzo korzystny sposób. Można je swobodnie wykorzystywać w zróżnicowanej skali zarówno do ogrzewania budynków, jak i wytwarzania energii elektrycznej. Inwestorzy, którzy chcą zmodernizować system ogrzewania swoich budynków, powinni zastanowić się nad wprowadzeniem systemów mikrokogeneracji. Tym bardziej, jeśli zapotrzebowanie na energię cieplną jest wyższe niż 25 000 kWh/rok, a na energię elektryczną niższe niż 3 000 kWh/rok. Przy takim zużyciu urządzenia mikrokogeneracji zaczną przynosić wymiernie korzyści. Poza ochroną środowiska naturalnego, można zaoszczędzić na opłatach za prąd, produkując energię elektryczną.

Rzetelny producent i instalator gwarancją sukcesu
O czym powinni wiedzieć Państwa klienci, zanim zdecydują się na dofinansowanie w ramach programu Prosument? Przede wszystkim nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest na trzy sposoby: poprzez jednostki samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i za pośrednictwem banku. W tym ostatnim przypadku rozpoczęcie naboru wniosków plano- wane jest na III kwartał 2014 roku. Aby otrzymać dotację lub nisko oprocentowaną pożyczkę należy spełnić określone wymogi. Poza tymi, które dotyczą kwot i okresu finansowania warto zwrócić uwagę na fakt, że warunkiem wypłaty środków jest przedłożenie w NFOŚiGW przez beneficjentów wstępnych umów z wybranym wykonawcą lub wykonawcami. Należą do nich: zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta, potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego, określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie trzech lat od daty uruchomienia instalacji. Dodatkowo beneficjenci muszą wybrać urządzenia o jak najlepszej jakości, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami. Znalezienie rzetelnego producenta, w wypadku programu Prosument, jest niezwykle istotną kwestią. Gwarancja na wybrany system nie może być krótsza niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji. Jest to jeden z najważniejszych wymogów programu Prosument. Warto zwrócić uwagę na to, że wnioskodawca, który zdecyduje się na skorzystanie z programu Prosument, będzie zobowiązany do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych (zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie). Co więcej, jeden budynek może uzyskać dofinansowanie tylko raz w ciągu trwania programu Prosument.

Beneficjenci mają do wyboru kilka rodzajów przedsięwzięć. Jednym z nich jest wspomniana mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Poza pompami ciepła i kolektorami słonecznymi, to właśnie układy mikrokogeneracji posiada w swojej ofercie marka De Dietrich.

Polecamy
Układem mikrokogeneracyjnym spełniającym wymogi programu Prosument jest model HybrisPower. Orientacja geograficzna budynku, czynnik pogodowy to elementy które nie są żadnym ograniczeniem dla HybrisPower. Co więcej, prąd produkowany jest w okresach szczytowego zapotrzebowania. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii elektrycznej z sieci. Dodatkowym atutem w przypadku tego modelu jest to, że jego zainstalowanie nie wymaga pozwolenia na budowę. Urządzenie automatycznie synchronizuje się z siecią poprzez gniazdko elektryczne. Zmniejsza również zużycie paliw kopalnych i przyczynia się do ochrony środowiska, ograniczając emisję dwutlenku węgla. Dla przykładu, 1 kW mocy elektrycznej wytworzonej przez HybrisPower pozwala jednocześnie zapalić 10 żarówek o mocy 20 W (0,2 kW), zasilić telewizor (0,1 kW), komputer (0,1 kW) i pralkę (0,6 kW).

HybrisPower – Dane Techniczne
HybrisPower to naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z generatorem prądu. Urządzenie zostało wyposażone w silnik Stirlinga dla wytwarzania energii elektrycznej (CHP: kogeneracja – Combined Heat and Power). HybrisPower zapewnia ogrzewanie o wysokim współczynniku sprawności oraz niską emisję zanieczyszczeń. Urządzenie wytwarza i zapewnia ciepłą wodę użytkową. Silnik Stirlinga pracuje dzięki powtarzającemu się podgrzewaniu i schładzaniu helu w cylindrze. Powstała różnica ciśnienia napędza tłok, który porusza się od góry do dołu. Tłok jest wyposażony w magnesy, które poruszają się wzdłuż stałej cewki, dzięki czemu wytwarzany jest prąd zmienny o częstotliwości 50 cykli na sekundę (50Hz). Urządzenie zostało wyposażone w funkcję sterowania. Dzięki termostatowi z zegarem cyfrowym i adaptacyjną regulacją, moc palnika kotła zmienia się w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Produkcja i oszczędność energii elektrycznej osiągają optymalny poziom przy pomocy zaprogramowanego i uruchomionego programu czasowego. Dodatkowo termostat posiada moduł samouczący się, dzięki czemu – po kilku dniach użytkowania – HybrisPower samodzielnie dobiera parametry swoich nastaw do rodzaju mieszkania lub domu. HybrisPower wyposażono dodatkowo w precyzyjne czujniki pomiaru temperatury zasilania i powrotu oraz manometr elektroniczny będący równocześnie zabezpieczeniem przed brakiem wody w urządzeniu.

Untitled-3