Pompy ciepła

Na rynku możemy wyróżnić nowoczesne rozwiązania systemowe, spełniające wysokie wymagania jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Jednym z takich systemów są pompy ciepła z kompletem urządzeń peryferyjnych służących przechowywaniu i transmisji ciepła. Postaramy się dostarczyć Państwu niezbędnych informacji jak należy rozróżniać, dobierać oraz instalować pompy ciepła oraz jak nie popełnić błędów, które na początku przygody z pompami ciepła zdarzają się najczęściej. Oczywiście artykuły nie odpowiedzą zapewne na wszystkie Państwa pytania, dlatego zapraszamy do uczestniczenia w szkoleniach odbywających się cyklicznie w hurtowniach Instal-Konsorcjum.

 

RODZAJE POMP CIEPŁA

Pompy ciepła solanka-woda

Do niedawna najbardziej powszechne urządzenie pośród pomp ciepła. Urządzenie pobiera ciepło zgromadzone w gruncie za pośrednictwem wymiennika gruntowego, który stanowią: zakopane w ziemi rury PE i krążący w nich czynnik niezamarzający. Rozróżniamy dwa typy gruntowych wymienników: poziomy i pionowy. W kolektorze poziomym rury układane są w pętle lub spirale na głębokości ok. 1,4 –1,6 m poniżej poziomu gruntu. Kolektor pionowy stanowią ułożone w głębokich (nawet 100 m) odwiertach rury w kształcie U-rurki. W każdym z tych przypadków, kolektor gruntowy dobierany jest indywidualnie do pompy ciepła i zależy od jej mocy i rodzaju gruntu. Niekiedy, kolektor gruntowy poza dostarczeniem mocy cieplnej z gruntu do pompy ciepła w okresie zimowym, pełni również funkcję źródła chłodu dla instalacji wewnętrznych budynku. Takie rozwiązanie nazywa się systemem chłodzenia pasywnego i znajduje zastosowanie przeważnie w przypadku stosowania kolektora pionowego. Pompy ciepła solanka-woda to urządzenia, które samodzielnie mogą dostarczać ciepło do instalacji i nie wymagają wspomagania innym źródłem ciepła. Dzieje się tak dlatego, że moc grzewcza urządzenia praktycznie nie zmienia się w ciągu okresu grzewczego. To ogromna zaleta, którą zawdzięczamy niewielkim zmianom temperatury dolnego źródła – gruntu.

 

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda zdobywają sobie coraz większą rzeszę zwolenników i użytkowników. Ich cechą charakterystyczną jest to, że źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne, którego zasoby są nieograniczone. Nie wymagają stosowania żadnych dodatkowych instalacji, pozyskujących zakumulowaną energię odnawialną. Zasadniczą różnicą, w stosunku do pompy ciepła solanka-woda, jest konieczność wspomagania pompy ciepła powietrze-woda innym źródłem ciepła. Nie dzieje się to jednak w sposób ciągły a tylko wówczas, gdy moc grzewcza pompy ciepła jest niewystarczająca i nie pokrywa zapotrzebowania. Może zdarzyć się to wielokrotnie w okresie grzewczym, ponieważ moc grzewcza pompy ciepła ulega ciągłym zmianom tak, jak zmianom ulega temperatura powietrza zasysanego – maleje, gdy temperatura spada, a rośnie, gdy temperatura wzrasta. Urządzenia występują w wersji do montażu wewnętrznego i zewnętrznego (na powietrzu), są ciche i pracują do -25°C powietrza zasysanego, co oznacza że w naszej strefie geograficznej mogą doskonale spełniać rolę urządzenia grzewczego, gwarantując komfort termiczny i optymalne koszty eksploatacji.

 

Pompa ciepła woda-woda

Ciepło do pomp ciepła woda-woda pozyskiwane jest z wód gruntowych, których temperatura nawet zimą nie spada poniżej +7°C. Ten rodzaj pomp ciepła uzyskuje najwyższą sprawność dzięki wysokiej temperaturze wody dolnego źródła. Dolne źródło składa się z dwóch studni: poborowej i zrzutowej. Zadaniem tej pierwszej jest dostarczenie wody gruntowej, która po schłodzeniu przez pompę ciepła zostaje skierowana do studni zrzutowej. By woda mogła być użyta bezpośrednio przez pompę ciepła, musi ona być pozbawiona zanieczyszczeń oraz spełniać określone wymagania fizykochemiczne, a studnia zapewniać niezbędną jej wydajność. W niektórych przypadkach są to czynniki znacząco ograniczające stosowanie pomp ciepła woda-woda. Wszystkie pompy ciepła z oferty VITECO charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji, są bezpieczne w użytkowaniu, a ich obsługa jest intuicyjna. Sprawdzony i wyposażony w szereg funkcji regulator pompy ciepła, pozwala w pełni zautomatyzować wszystkie zadania instalacji grzewczej obejmującej: podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, centralne ogrzewanie z wieloma obiegami grzewczymi, podgrzewanie wody w basenie, sterowanie innymi pomocniczymi źródłami ciepła.

(www.HurtownieInstalacyjne.pl)