POCIENIONA PODŁOGÓWKA

Zaplanowałem na parterze domu ogrzewanie podłogowe. Kiedy podkład betonowy został wylany, okazało się, że na ułożenie wszystkich warstw podłogówki pozostało tylko 13 cm. W opinii instalatora to za mało. Mówi, że część ciepła będzie przekazywana w dół do gruntu zamiast do pomieszczenia. Czy ma rację?

Tadeusz K, Tomaszów Mazowiecki

ODPOWIADA MARCIN CIUCHNOWICZ

POCIENIONA PODŁOGÓWKA

TRADYCYJNA PODŁOGÓWKA UŁOŻONA NA PARTERZE DOMU NIEPODPIWNICZONEGO POWINNA MIEĆ PRZYNAJMNIEJ 15 CM IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU. RURY, W KTÓRYCH PŁYNIE CIEPŁA WODA ZASILAJĄCA PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, ZNAJDUJĄ SIĘ W WARSTWIE OKREŚLANEJ JASTRYCHEM LUB WYLEWKĄ GRZEJNĄ. MINIMALNA GRUBOŚĆ JASTRYCHU GRZEJNEGO Z RURAMI WYNOSI 6,5 CM. NA TEJ WARSTWIE UKŁADA SIĘ POSADZKĘ WYKOŃCZONĄ NP. TERAKOTĄ (GRUBOŚĆ 1 CM).

ZATEM ŁĄCZNAWYSOKOŚĆ STANDARDOWEJ PODŁOGÓWKI WYNOSI OKOŁO 23 CM.

INNE ROZWIĄZANIA

Grubość izolacji pod ogrzewaniem podłogowym, a właściwie jej opór cieplny R, określa norma PN-EN 1264. Przy podłogówce układanej na parterze domu niepodpiwniczonego, wymagany opór cieplny izolacji nie powinien być mniejszy niż 1,25 (m2K)/W. Oprócz tego warunku trzeba spełnić jeszcze jeden. Dotyczy on maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U. Dla podłogi na gruncie powinien

on wynosić co najmniej 0,45W/(m2K). Ze względu na pozostawioną wysokość, którą możemy wykorzystać do ułożenia ogrzewania, kryterium to nie jest możliwe do spełnienia, jeśli zastosujemy standardowe rozwiązania. Dlatego fachowcy polecają zastąpienie zwykłego styropianu izolacją o lepszych parametrach. Może to być styropian o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/(mK) lub polistyren ekstrudowany o współczynniku przewodzenia λ=0,029 W/(mK). Oprócz tego należy zastosować płytę grzejną o mniejszej grubości.

METODA TRADYCYJNA

Jeśli Czytelnik chciałby zastosować w swoim domu metodę tradycyjną (inaczej mokrą), wówczas powinien ułożyć pierwszą warstwę izolacji ze styropianu o podwyższonej wartości współczynnika oporu cieplnego. Dzięki temu wystarczy go dać jedynie 5 cm. Druga warstwa może być ułożona ze styropianu

płaskiego lub z wypustkami na przykład o grubości 4,9 cm. Na izolację wylewany jest jastrych cementowy lub anhydrytowy (gipsowy).Wysokość płyty cementowej nad rurą grzewczą powinna

wynosić nie mniej niż 5 cm (łącznie z rurą będzie 6,5 cm), więc i tak się nie zmieścimy w 13 cm. Natomiast stosując jastrych anhydrytowy wystarczy nałożyć tylko 3,5 cm wylewki ponad rury. Wówczas wysokość zabudowy wyniesie 13,4 cm, a współczynnik przenikania ciepła U – 0,49 W/(m2K). Proces wygrzewania płyty anhydrytowej można już rozpocząć po 7 dniach od jej wylania. Natomiast, jeśli zastosujemy wylewkę cementowej, trzeba czekać aż 28 dni.   

 

Decyzję o tym, czy chcemy zamontować podłogówkę, powinno się podjąć już na etapie projektowania domu. Instalacja ta wymaga bowiem odpowiednio grubej warstwy izolacji termicznej pod całą podłogą.

METODA SUCHA

W tym wariancie podłogówki stosuje się izolację z płyt systemowych (o grubości 6 cm) o lepszym współczynniku oporu cieplnego niż styropian standardowy oraz płyt np. z wypustkami o grubości 4,9 cm. Warstwę tę pokrywa się lamelami aluminiowymi, co zapewnia równomierne rozchodzenie się ciepła. Rury grzejne układa się w fabrycznie wyciętych kanałach. Zamiast wylewki rury przykrywa się suchym jastrychem, czyli specjalnymi płytami gipsowo-włóknowymi bądź drewnianymi wiórowymi np. o grubości 1,8 cm.

Całkowita wysokość tak wykonanego ogrzewania podłogowego ma 12,7 cm wysokości, zaś współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,44W/(m2K). Zatem oba wymienione wcześniej warunki są spełnione.

Zaletą metody suchej jest szybki czas montażu ogrzewania oraz niewielki ciężar, wadą zaś – jej co najmniej dwukrotnie wyższa cena niż systemu mokrego.

 

 

 

 

 

 

 

KISAN