Ogrzewanie podłogowe – konstrukcja płyty grzejnej

Pod określeniem ogrzewanie podłogowe kryje się wiele zagadnień wpływających na prawidłowość wykonania i działania systemu ogrzewania podłogowego.

Analizując przekrój takiej płyty od dołu do góry pierwszym elementem, jaki się pojawia, jest izolacja przeciwwilgociowa wykonana z materiałów, które nie wchodzą w reakcję ze styropianem, tzn. powłoka nie może zawierać rozpuszczalników.

Kolejnym elementem, bardzo istotnym jest izolacja termiczna, której grubości została konkretnie określona i zależy w dużej mierze od tego, jakie pomieszczenie znajduje się bezpośrednio pod pomieszczeniem, w którym zostanie wykonana płyta grzejna czy też będzie wykonana na gruncie.

Minimalne wartości oporów cieplnych wynoszą odpowiednio:

  • podłoga znajdująca się bezpośrednio nad pomieszczeniami ogrzewanymi R = 0,75 m2 K/W, co wymaga zastosowania minimum 3 cm styropianu;
  • podłoga znajdująca się bezpośrednio nad pomieszczeniami nieogrzewanymi R = 2,0 m2 K/W, co wymaga zastosowania minimum 8 cm styropianu;
  • podłoga wykonana bezpośrednio na gruncie R = 2,5 m2 K/W, co wymaga zastosowania minimum 10 cm styropianu.

Oczywiście grubości izolacji można zwiększać,tylko trzeba pamiętać, że takie działanie będzie przynosić ograniczone korzyści finansowe, tzn. koszty poniesione na wykonanie grubszej izolacji będą dużo dłużej zwracały się. W skrajnym przypadku poniesione koszty na izolacje nie przyniosą wymiernych efektów w trakcie eksploatacji takiego ogrzewania. Styropian powinien posiadać odpowiednią twardość uzależnioną od przewidywanych obciążeń posadzki.

Izolacja termiczna w każdym z tych przypadków powinna być przykryta folią, która zabezpieczy ją przed wilgocią w trakcie wykonywania wylewki betonowej.

Ważnym elementem jest warstwa wylewki betonowej, która powinna w swoim składzie zawierać plastyfikator poprawiający „elastyczność” posadzki i zmniejszający ilość wody zarobowej. Grubość tej warstwy mierzona od warstwy izolacji termicznej musi wynosić minimum 65 mm.

Oczywiście tak wykonana podłoga powinna być odpowiednio zdylatowana, tzn. miejsca styku płyty grzejnej ze ścianami powinny być oddzielone specjalną taśmą brzegową. Szczeliny dylatacyjne muszą pojawiać się również we wszelkiego rodzaju przejściach (otwory drzwiowe), jak i pomiędzy poszczególnymi polami grzejnymi. Wszystkie te elementy w trakcie układania/ wylewania muszą być wykonane z należytą starannością tak aby użytkownik w trakcie eksploatacji nie borykał się z ewentualnymi nieprawidłowościami pracy takiego układu.

(www.HurtownieInstalacyjne.pl)