Nowość – zdalny monitoring instalacji solarnej HEWALEX

 

W najbliższym  czasie  odbędzie  się  premiera  zdalnego  monitoringu  instalacji  solarnych
i pomp ciepła oferowanych przez firmę Hewalex.

Po wpięciu modemu GSM do sterownika G422-P06 użytkownik będzie miał możliwość zdalnego podglądu bieżących parametrów instalacji, jak również ich zmiany. Zarejestrowane zostaną parametry pracy instalacji od początku uruchomienia opcji monitorowania. Pozwoli to na generowanie ciekawych raportów i analiz wyników z użytkowania systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podłączenie sterownika do modemu umożliwi również szybkie reagowanie w przypadku stanów alarmowych.  System zawiadomi użytkownika i serwis techniczny o nieprawidłowościach pracy poprzez wysłanie komunikatu w formie e-maila i SMS.

System monitoringu podłączony jest do instalacji solarnej pracującej w domu jednorodzinnym.

Podstawowe dane systemu:

  • Dom jednorodzinny zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach
  • Podstawowe źródło ciepła: gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 24 kW
  • Ilość osób korzystających z wody użytkowej: 5
  • Kolektory słoneczne: płaskie 3x KS2000 SLP (łączna powierzchnia absorbera 5,4 m2)
  • Zabudowa kolektorów na połaci dachu w kierunku południowym
  • Podgrzewacz pojemnościowy: KOMPAKT 300HB
  • Zespół pompowo-sterujący ZPS18e-01 ze sterownikiem G422-P06
  • Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
  • Długość przewodów instalacji solarnej: ok. 25 mb

źródło: www.hewalex.pl

Sprawdź jak to działa!

login: demo

hasło: demo