Nowość w ofercie central Ventus (EUROHEAT)

Od 24 czerwca centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne VENTUS VS 21-650 są dostępne

z funkcją nawilżania adiabatycznego!

źródło: www.vtsgroup.pl