Nowa oferta Hewalex!

W ramach wprowadzonej od 24 kwietnia 2014 r. oferty, zostało wprowadzonych szereg nowych rozwiązań, prezentowanych wcześniej na imprezach targowych MCE Mediolan oraz MTP Instalacje Poznań. Należą do nich m.in.:
Nowy typoszereg kolektorów płaskich TP AC / TLP AC o powierzchniach KS2100, KS2400, KS2600, które w stosunku do poprzedniej wersji zyskały (według danych z certyfikatu Solar Keymark) około 5% sprawności w standardowym zakresie pracy dla podgrzewania wody użytkowej. Wprowadzone do oferty kolektory tego typoszeregu wchodzą także w skład nowych zestawów solarnych. Tym samym z oferty wycofane zostały kolektory TLP AC o powierzchniach KS2000, KS2300 oraz KS2500.
Nowe kolektory płaskie KS2100 TP ACR / TLP ACR, które w stosunku do poprzedniej wersji zyskały (według danych z certyfikatu Solar Keymark) około 2% sprawności w standardowym zakresie pracy dla podgrzewania wody użytkowej.
Powiększony zestaw solarny do podgrzewania CWU i wspomagania ogrzewania CO: HEWALEX 8 TLPAC-INTEGRA800 (KS2100) wyposażony w 8 kolektorów KS2100 TLP AC oraz podgrzewacz uniwersalny INTEGRA 800/200
Nowy zespół pompowo-sterowniczy ZPS 18-e01 ECO wyposażony w nowoczesną elektroniczną pompę obiegową zgodnie z wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/WE o konieczności stosowania pomp o najwyższej efektywności pracy od 1 sierpnia 2015 roku. Zespół posiada także standardowo czujnik poziomu ciśnienia w instalacji solarnej.
Uchwyty do mocowania pojedynczych płaskich kolektorów słonecznych, przy nietypowych warunkach ich zabudowy (np. szeregowe łączenie pojedynczych kolektorów)
Rura elastyczna ze stali nierdzewnej SNP-DN25, która poszerza wcześniejszą ofertą rur typu SNP-DN16 i SNP-DN20. Jednocześnie rura elastyczna typu SN do łączenia poprzez lutowanie została wycofana z oferty.
Nowa pompa ciepła wody użytkowej PCWU 2,5 kW do współpracy z istniejącym podgrzewaczem pojemnościowym wody.

Zmianie uległy również ceny produktów z dotychczasowej oferty.

Zestaw solarny HEWALEX 8 TLP AC-INTEGRA 800