Niskie zużycie energii z pompą WiloYonos PICO

Pompa Wilo-Yonos PICO spełnia wszelkie warunki, jakie nakłada na pompy grzewcze Dyrektywa Unii Europejskiej, zwana ErP, dotycząca efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych. Co więcej, spełnia nie tylko warunki określone w dyrektywie i obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku ale też bardziej rygorystyczne, które wejdą w życie od 1 sierpnia 2015 roku. Wilo-Yonos PICO to pompa w klasie energetycznej A, która będzie wyznaczała standardy przez kolejne lata.

Jako sukcesor pomp Wilo-Star RS i Wilo-Smart jest przede wszystkim przeznaczona do domowych instalacji śrubunkowych. Znajdzie też zastosowanie w połączeniach z automatyką instalacyjną w budynkach.

Co wyróżnia tę pompę? …

najwyższa sprawność i najmniejszy pobór energii elektrycznej Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna pompa z bezstopniowym, bezdławnicowym silnikiem s y n c h r o n i c z n y m o najwyższej sprawności ECM. Dzięki temu zapotrzebowanie mocy do typowej pompy o wysokości podnoszenia 4 m – czyli dla Wilo-Yonos PICO 25/1-4 – wynosi minimalnie jedynie 4W. W trybie rocznym pompa może zużyć jedynie 49 kWh! Pompa Wilo-Yonos PICO zapewnia oszczędność energii elektrycznej do 90% w stosunku do pomp standardowych. To po Wilo-Stratos PICO czyni ją kolejną pompą o najwyższej sprawności energetycznej dostępną na rynku.

… unikalny system odpowietrzania pompy

Podobnie jak pompa Wilo-Stratos PICO także i Wilo-Yonos PICO jest wyposażona w unikalną funkcję automatycznego odpowietrzania komory wirnikowej pompy. W cyklu 10-minutowym wrzuca zalegające w niej powietrze, pozostałe m.in. podczas instalowania i napełniania układu wodą. W celu odpowietrzenia wystarczy ustawić „czerwone pokrętło” – uniwersalny regulator większości pomp Wilo – w położeniu środkowym, przy charakterystycznym piktogramie.

… szeroki zakres temperatury pracy

Należy zwrócić szczególną uwagę na szeroki przedział temperatury wody w instalacji: od -10°C do 95°C, co pozwala stosować pompę Wilo-Yonos PICO zarówno w obiektach klimatyzacyjnych do chłodzenia, jak i w systemach grzewczych do ogrzewania.
wilostratos… cyfrowy wskaźnik zapotrzebowania mocy i ciśnienia wytwarzanego przez pompę

Na wskaźniku diodowym LED pompy wyświetlane jest chwilowe zapotrzebowanie mocy w watach, dzięki czemu użytkownik w prosty sposób może obserwować aktualny pobór energii elektrycznej. Podczas regulacji pompy wyświetlacz ten umożliwia odczyt ustawianych w danym momencie parametrów pracy np. wysokości podnoszenia w metrach.

… ustawianie parametrów pracy

„Czerwone pokrętło”, które zostało wspomniane powyżej, służy przede wszystkim do ustawiania ciśnienia, tj. wysokości podnoszenia pompy. W lewej części skali pokrętła mamy regulację proporcjonalnej różnicy ciśnienia Δ p=v, w prawej części natomiast regulację stałej różnicy ciśnienia Δ p=c. To znacznie poszerzony, wzbogacony o funkcje sterujące, bezstopniowy regulator obrotów znany z tradycyjnej pompy Wilo-Star RS. Podczas regulacji „czerwonym pokrętłem” na wyświetlaczu pokazywana jest wysokość podnoszenia [m] z dokładnością do 0,1 m. Po skończonej regulacji pompa znów się przedstawia i informuje o aktualnym poborze mocy [W].

… prosty i szybki montaż, blokada na czas odpoczynku i deblokada

Połączenie elektryczne pompy, tak jak we wszystkich nowych, śrubunkowych pompach Wilo, odbywa się za pomocą wtyczki Wilo-Konektor. Jedno kliknięcie i pompa jest podłączona – bez użycia narzędzi! Nowa pompa została wyposażona w funkcję deblokady, znaną z pomp Wilo-Smart czy Wilo-Stratos ECO odblokowującą wirnik po okresie odpoczynku. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w wodzie istnieje zagrożenie wytrącenia się kamienia kotłowego, tak więc zwiększa ona niezawodność pracy zarówno samej pompy, jak i całej instalacji.

Wilo-Yonos PICO to odpowiedź na wymagania Unii Europejskiej dotyczące znacznego zmniejszenia energochłonności urządzeń, w tym również pomp. Spełnia ona wszystkie założenia w tym zakresie, a jako pompa popularna i masowa, jest również konkurencyjna cenowo na polskim rynku instalacyjnym!

źródło: Profi, nr 15 wrzesień 2012