Kocioł kondensacyjny – Beretta Exclusive Green HE

Który wybrać? – „zachodzą w głowę” właściciele mieszkań i domów, planujący właśnie montaż instalacji grzewczej lub jej modernizację. Tradycyjny czy kondensacyjny? Jakiej mocy? – Z tymi pytaniami borykają się najczęściej.. Dla ceniących sobie wysoki komfort cieplny, wyjątkowo oszczędną eksploatację, a także nowoczesność i ekologiczne rozwiązanie, odpowiedź jest jedna – kocioł kondensacyjny Exclusive Green HE marki Beretta, czyli idealne rozwiązanie dla każdego domu!

Dlaczego właśnie kotły Exclusive Green HE? A to dlatego, że urządzenia te posiadają szeroki zakres regulacji mocy 1:10, pompę o modulowanej prędkości i są certyfikowane RANGE RATED.

Perfekcyjnie dobrana moc

Homologacja RANGE RATED umożliwia dostosowanie maksymalnej mocy kotła do rzeczywistego cieplnego zapotrzebowania systemu grzewczego, do wielkości ogrzewanej powierzchni i wyliczeń projektanta (w zależności od modelu1 z zakresu 2,5 – 25kW lub 3,5 – 35kW). W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 140m2, zapotrzebowanie na moc jest niewielkie i wg projektu wynosi przykładowo – 11,2kW (50/30°C).

 

Zmiany mocy na c.o. dokonuje się ustawiając prędkość obrotów wentylatora wg krzywej, znajdującej się w instrukcji do urządzenia. Nowo wybrana moc – 11,2kW będzie stanowić maksymalną moc kotła w systemie centralnego ogrzewania. W rezultacie kocioł będzie modulował w zakresie mocy od 2,5 – 11,2kW, co wpłynie pozytywnie na pozostałe parametry pracy urządzenia: wzrost sprawności kotła, mniejsze zużycie gazu oraz obniżenie emisji spalin, CO i NOx.

Niższe koszty eksploatacji

Kolejnym elementem mającym duży wpływ na niższe koszty ogrzewania jest bardzo szeroki zakres modulacji mocy 1:10. Oznacza to, że moc minimalna stanowi 10% mocy maksymalnej, a więc Exclusive Green HE 25 będzie modulował już od 2,5 kW. Kocioł, modulując do dolnej granicy zakresu regulacji mocy, znacząco redukuje częstotliwość włączania i wyłączania się urządzenia, w efekcie wydłużając jego żywotność.

Dzięki zastosowaniu pompy o modulowanej prędkości (klasa energetyczna A)2 i wykorzystaniu zjawiska kondensacji (sprawność do 109,4% – **** zgodnie z dyrektywą 92/42/ CEE i większą niż 93+2 log PN – zgodnie z DL 311/06), kotły charakteryzują się niższym zużyciem energii elektrycznej i gazu w stosunku do standardowych rozwiązań odpowiednio do ok. 45% i 20%.

W przypadku domu jednorodzinnego, gdzie występuje typowa instalacja grzejnikowa albo podłogowa, prędkość przepływu pompy będzie dobierana automatycznie w stosunku do mocy, z jaką aktualnie pracuje kocioł. W rezultacie, jeśli zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu będzie niewielkie, kocioł będzie pracował nie tylko z minimalną mocą (dzięki modulowanemu palnikowi), ale i z najmniejszą prędkością pompy. Tak więc oprócz niskiego zużycia gazu, zyskuje się dodatkowo oszczędność energii elektrycznej. Przedstawiony wariant jest tylko jednym z czterech możliwych trybów pracy nowej pompy, jednakże znajdzie on najczęstsze zastosowanie. Ciekawym rozwiązaniem w przypadku ogrzewania grzejnikowego może okazać się również wariant pracy mający na celu dostosowanie prędkości pompy względem utrzymania stałej ∆T pomiędzy temperaturą zasilania, a powrotu.  Co jakiś czas wartości temperatur są odczytywane przez sondy umieszczone na zasilaniu i powrocie, a następnie przekazywane do płyty elektronicznej kotła, która to reguluje prędkość przepływu w instalacji w celu utrzymania ustawionej ΔT. Jeśli odczytane wartości wskazują na to, że ΔT jest niższa od ustawionej, to prędkość przepływu zostaje zredukowana do momentu, gdy wartość ΔT zrówna się z wartością ustawioną przez instalatora i odwrotnie. Tryb ten dedykowany jest do instalacji grzejnikowej, gdzie kocioł nie jest sterowany poprzez regulację pogodową i gdzie obliczona ΔT może być ustawiona. Podczas pracy ze stałą temperaturą zasilania w stabilnych warunkach otoczenia, średnia temperatura grzejników ma tendencję wzrostową. Poprzez utrzymywanie stałej ΔT, zmniejszenie natężenia przepływu uzyskuje się przez zmianę krzywej prędkości przepływu, którą cechuje niższa temperatura powrotu, co z kolei sprzyja wysokiej wydajności kotła oraz zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.

Pytania do konkurencji..:

1. Urządzenia Exclusive Green HE są produkowane w toruńskiej fabryce kotłów gazowych. Gdzie montowane są kotły konkurencji?

2. Czy kotły konkurencji są certyfikowane RANGE RATED i posiadają modulację palnika 1:10?

3. Riello – producent urządzeń marki Beretta – produkuje również wymienniki do kotłów.  Jak to wygląda u konkurencji?

W przypadku domu, dla którego zaprojektowano ogrzewanie mieszane istnieje możliwość podłączenia do kotła modułu Connect AT-BT, w celu niezależnego sterowania dwoma obiegami grzewczymi.

 Sercem wysokiej klasy kotła Exclusive Green HE jest innowacyjny wymiennik kondensacyjny, produkowany w fabryce RIELLO we Włoszech. Jego unikalna budowa i proces produkcji wpłynęły na zgłoszenie wymiennika do Europejskiego Urzędu Patentowego (PATENT PENDING). Rurowy wymiennik wykonany jest ze stopu aluminium (Al – Mg – Si) i nie posiada żadnych łączeń spawanych. Przewodność cieplna materiału z jakiego jest wykonany pozwala na równomierny rozkład temperatury na wymienniku, co zapobiega tworzeniu się miejsc przegrzewu, a tym samym zwiększa jego trwałość. Opatentowana struktura wymiennika zapewnia pełny przepływ wody kotłowej (bez spadków ciśnienia) oraz zapobiega osadzaniu się kamienia. Ponadto dzięki jego konstrukcji wykorzystuje się zjawisko kondensacji (odzyskanie ciepła ze spalin), co skutkuje wysoką wydajnością i sprawnością kotła (do 109,4 % – **** zgodnie z dyrektywą 92/42/ CEE i większą niż 93+2 log PN – zgodnie z DL 311/06), a tym samym niskim zużyciem gazu. Wyjątkowa konstrukcja wymiennika umożliwia jego pełną konserwację, co zwiększa trwałość urządzenia i obniża koszty eksploatacji.

 

Regulacja pogodowa

Dzięki wbudowanemu modułowi regulacji pogodowej urządzenie przystosowane jest do kontroli temperatury c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej. Regulator w kotle odczytuje temperaturę wskazaną przez zainstalowaną na ścianie zewnętrznej budynku – sondę (na wyposażeniu) i na podstawie wybranej krzywej grzewczej ustala odpowiednią temperaturę wody na zasilaniu instalacji tak, aby utrzymać odpowiedni komfort cieplny. Uzupełnienie wyposażenia kotła w nowy programator tygodniowy (występujący również w wersji bezprzewodowej umożliwia pełną kontrolę temperatury pomieszczeń. Dzięki temu niewielkiemu urządzeniom, harmonogram pracy kotła można dostosować do własnego planu dnia, a także całego tygodnia bądź skorzystać z gotowego programu fabrycznego.

Wysoki komfort c.w.u.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej może być realizowane na dwa sposoby: przepływowo (*** – najwyższa ocena komfortu wg normy PN-EN 13203-1:2006) bądź w zasobniku c.w.u. W przypadku mieszkania lub niewielkiego domu jednorodzinnego z kuchnią i łazienką, gdzie punkty poboru wody umiejscowione są blisko siebie można zamontować kocioł dwufunkcyjny, w przeciwnym razie dla uzyskania wysokiego komfortu lepiej skorzystać z modelu jednofunkcyjnego (z wbudowanym zaworem trójdrogowym) i podłączyć zasobnik c.w.u. (z cyrkulacją).

Kotły kondensacyjne Exclusive Green HE II generacji gwarantują oszczędności eksploatacyjne oraz zadowolenie wynikające z łatwej obsługi urządzenia. Dzięki homologacji RANGE RATED, urządzenia te mają wszechstronne zastosowanie…

Autor: Grażyna Bentkowska, Product Manager Beretta

 

1 Dostępne modele kotła Exclusive Green HE: jednofunkcyjny 25 i 35kW, dwufunkcyjny 25kW

2 Klasa energetyczna A wg prestiżowej skali SEDBUK (Seasonal Efficiency Domestic Boilers in United Kingdom)