Instalacja grzewcza – dobór i montaż (Perfexim)

Poprawne działanie instalacji grzewczej zależy w dużej mierze od prawidłowo rozprowadzonego czynnika grzewczego do poszczególnych odbiorników - grzejników ogrzewania płaszczyznowego. Pomocne w prawidłowym rozprowadzeniu są komplety rozdzielaczy znajdujące się w naszej ofercie.
Pierwszy krok w prawidłowym doborze sposobu rozprowadzenia ogrzewania to wybór typu ogrzewania – czy standardowe ogrzewanie grzejnikami, czy też ogrzewanie płaszczyznowe potocznie nazywane podłogowym.
Następnie należy dobrać źródło ogrzewania (temperaturę zasilania np. jeżeli będzie to ogrzewanie podłogowe najbardziej ekonomiczny będzie kocioł niskotemperaturowy).
Wszystkie komplety rozdzielacza składają się z belek wykonanych z mosiądzu CW617N z gwintami DN25 (1)
Rozdzielacze z oferty firmy Perfexim można podzielić na trzy grupy:

1. Do podłączenia grzejników – gdy źródło ciepła ma temperaturę zasilania do 95C, najlepiej zastosować komplety rozdzielacza:

a.PHA-102 wyposażony w dwie belki z otworami po jednej stronie, w których zamontowane są nyple oraz trójniki do belki w których zamontowane są odpowietrzniki ręczne. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 obwodów grzewczych w zależności od potrzeb.

a.PHA-103 wyposażony w dwie belki: jedna z otworami po jednej stronie, w której zamontowane są nyple; druga z otworami po obu stronach, w kt rej są wkładki odcinające na klucz imbusowy. Obydwie belki wyposażone są w trójniki do belki i odpowietrzniki ręczne. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 obwodów grzewczych w zależności od potrzeb.

a.PHA-105 wyposażony w dwie belki z otworami po obu stronach – w jednej zamontowane są wkładki odcinające na klucz imbusowy, a w drugiej wkładki zaworowe zasilające ręczne z możliwością zamontowania siłownika termicznego z gwintem M30x1,5. Obydwie belki wyposażone są w trójniki oraz w odpowietrzniki ręczne. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 obwodów grzewczych w zależności od potrzeb.

a.PHA-106 wyposażony w dwie belki z otworami po obu stronach. W jednej zamontowane są wkładki odcinające na klucz imbusowy, a w drugiej wkładki zaworowe zasilające ręczne z możliwością zamontowania siłownika termicznego z gwintem M30x1,5. Obydwie belki wyposażone są w trójniki do belki, odpowietrzniki automatyczne oraz kurki spustowe. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 obwodów grzewczych w zależności od potrzeb. Opcjonalnie posiadają kurki ze śrubunkiem PHA-005 1.

a.PHA-109 wyposażony w dwie belki z otworami po obu stronach w których zamontowane są wkładki odcinające na klucz imbusowy. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 obwodów grzewczych w zależności od potrzeb.

2. Do podłączenia ogrzewania podłogowego gdy ze źródła ciepła uzyskujemy temperaturę 40C 55C (możemy bezpośrednio doprowadzić czynnik grzewczy do instalacji ogrzewania podłogowego):

a.PHA-104 wyposażony w dwie belki: jedna z otworami po jednej stronie w której zamontowane są nyple; druga z otworami po obu stronach w której są przepływomierze (belka zasilająca). Obydwie belki wyposażone są w trójniki i w odpowietrzniki ręczne. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 pętli ogrzewania płaszczyznowego w zależności od potrzeb.

a.PHA-107 wyposażony w dwie belki z otworami po obu stronach – w jednej zamontowane są przepływomierze (belka zasilająca), a w drugiej są wkładki zaworowe zasilające ręczne z możliwością zamontowania siłownika termicznego z gwintem M30x1,5. Obydwie belki wyposażone są w trójniki do belki, odpowietrzniki automatyczne i kurki spustowe. Dodatkowo opcjonalnie mogą być wyposażone w kurki ze śrubunkiem PHA-005 1. Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 12 pętli ogrzewania płaszczyznowego w zależności od potrzeb.

3. Do podłączenia ogrzewania podłogowego gdy źródło ciepła ma temperaturę zasilania 50C

a.PHA-108 wyposażony w dwie belki z otworami po obu stronach – w jednej zamontowane są przepływomierze (belka zasilająca), a w drugiej wkładki zaworowe zasilające ręczne z możliwością zamontowania siłownika termicznego z gwintem M30x1,5. Obydwie belki wyposażone są w trójniki do belki, odpowietrzniki automatyczne i kurki spustowe. W skład tego kompletu wchodzi także zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną z kapilarą (czujnikiem przylgowym) co pozwala sterować temperaturą zasilania, kurek odcinający oraz ramiona do podłączenia pompy 130mm (komplet zawiera bajpas z możliwością dławienia na nim przepływu). Komplet ten pozwala podłączyć od 2 do 11 pętli ogrzewania płaszczyznowego w zależności od potrzeb.

Charakterystyczną cechą jest to, iż temperatura doprowadzona może być wyższa od temperatury potrzebnej do zasilania pętli ogrzewania podłogowego. Czynnik zasilający dostarczony musi być do zaworu termostatycznego, który sterowany jest za pomocą głowicy termostatycznej z kapilarą. Czynnik bezpośrednio z zasilania miesza się z czynnikiem powrotnym z pętli ogrzewania podłogowego i dalej za pomocą pompy tłoczony jest do belki zasilającej (dolna z przepływomierzami) na której kapilara mierzy temperaturę zasilania i w momencie osiągnięcia nastawionej na głowicy temperatury zamyka dopływ czynnika zasilającego – wówczas cały układ staje się układem zamkniętym tylko ogrzewania płaszczyznowego i przepływ w tym układzie odbywa się przez zastosowanie pompy do podłogówki (np. art.PHA-400/P). W przypadku, gdy na belce zasilającej wykryty zostanie spadek temperatury – wtedy otwarty zostanie zawór termostatyczny i dostarczy odpowiednią ilość czynnika, aby podnieść temperaturę zasilania pętli ogrzewania podłogowego – proces ten odbywa się cyklicznie. Temperatury nastawy zasilania na głowicy termostatycznej:

1-35°C

2-42C

3-50C

4-55C

5-60C


Komplet PHA-108 znajduje zastosowanie przy ogrzewaniu mieszanym – czyli grzejniki i ogrzewanie płaszczyznowe (należy tu pamiętać, że na grzejniki stosujemy jeden z komplet w do podłączenia grzejników), a do kompletu PHA-108 podłączamy zasilanie jak na grzejniki,-ustawiamy na głowicy termostatycznej odpowiednią temperaturę zasilania pętli ogrzewania podłogowego.
Komplet PHA-108 dodatkowo wyposażony jest w bajpas z możliwością dławienia przepływu. Bajpas jest to zabezpieczenie pompy przed spaleniem, przydatny w momencie zastosowania siłownika termicznego do sterowania temperaturami pokojowymi, ponieważ przy uzyskaniu założonych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach zasilanych ogrzewaniem podłogowym siłownik zamyka przepływ w pętlach zasilających to pomieszczenie. Czyli w momencie zamknięcia wszystkich pętli pompa nie miałaby przepływu, a przez zastosowanie bajpasu pompa jest zabezpieczona przed sytuacją braku przepływu.

Zasady układania ogrzewania podłogowego
Aby wykonać poprawnie instalacje podłogowego ogrzewania należy posiadać szczegółowy projekt, który zawierać powinien:
- sposób rozprowadzania pętli ogrzewania podłogowego oraz rozstaw i całkowitą długość pętli (długość pętli nie powinna przekraczać 120m);
- parametry obliczeniowe pracy instalacji (temperatura zasilania i powrotu, temperatura podłogi);
- obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń (dla budynków, w których chcemy zastosować ogrzewanie podłogowe, ściany zewnętrzne powinny być ocieplone współczynnik k = 0,3 W/m2K);
- rodzaj i grubość izolacji cieplnej podłogi oraz rodzaj i specyfikacja nawierzchni grzewczej.

Sposób układania pętli
Ze względu na sposób układania przewodów w pętlach ogrzewania podłogowego jako podstawowe można wyróżnić:
- Układ meandrowy powoduje że rozkład temperatury podłogi jest zmienny. Temperatura oddawana przez podłoże jest najwyższa w miejscu początku pętli, obniża się wraz z odległością od ściany. Jeżeli założymy że przy ścianie zewnętrznej na której znajduje się okno (miejsce o największych stratach ciepła) mamy największe oddawanie ciepła od podłoża, a w głąb tego pokoju temperatura oddawana przez podłoże się zmniejsza to jest to zjawisko pożądane i najbardziej ogrzaną częścią podłoża jest strefa brzegowa.
- Układ ślimakowy pozwala uzyskać na całej powierzchni podłogi równomierny rozkład temperatury. Dobrze nadaje się do pomieszczeń w których strefy brzegowe występują w nieznacznym stopniu np. hol czy łazienka wewnątrz mieszkania.
Można także łączyć obydwa sposoby w jednym pomieszczeniu, gdy chcemy zwiększyć temperaturę w strefie brzegowej, a w dalszej części pomieszczenia chcemy mieć stałą temperaturę oddawania podłoża.

Należy także pamiętać, że najlepiej do ogrzewania stosować przeznaczone do tego komplety rozdzielacza, które w składzie mają przepływomierze. Tylko dzięki przepływomierzom możliwe jest prawidłowe ustawienie ogrzewania podłogowego tak aby cała podłoga nagrzewała się równomiernie w kontrolowany sposób. Często bywa, że część pętli rozgrzewa podłogę szybko, inne zaś pętle nie pracują wcale. Prawidłowe ustawienie ogrzewania podłogowego polega na ustawieniu rotametr w w taki sposób, aby każdy wskazywał taką samą prędkość przepływu na każdej sekcji (pętli). W niektórych przypadkach, na poszczególnych pętlach ustawia się wyższą prędkość przepływu (np. bardzo długa pętla, niedogrzewane pomieszczenia) lub czasami może się okazać , że nagrzewanie w którejś pętli powoduje szybki niekontrolowany wzrost temperatury . Wówczas należy zmniejszyć prędkość przepływu w odpowiedniej niższej pętli. Jeżeli zastosuje się do ogrzewania komplet rozdzielaczy bez przepływomierzy (rotametr w) wyregulowanie może okazać się niemożliwe. Dodatkowo pamiętajmy, że rotametr musi byś na zasilaniu pętli, bo w przeciwnym razie nie będzie działał.

Zalety ogrzewania podłogowego:

  • równomierny pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu powodujący komfort cieplny nawet przy temperaturze w pomieszczeniu niższej o 23C
  • oszczędność energii wynikająca z niższej temperatury czynnika zasilającego układ ogrzewania podłogowego
  • trwałość i niezawodność
  • swoboda aranżacji wnętrza pomieszczeń
  • walory estetyczne podlegające na całkowitym ukryciu instalacji
  • brak prądów konwekcyjnych powietrza przez co kurz nie jest wznoszony (ogrzewanie podłogowe oddaje ciepło przez promieniowanie nie ma tu konwekcji)

źródło: www.perfexim.com.pl