BADANIE KURKA KULOWEGO PERFEKT SYSTEM (PHA-001) NA SKRĘCANIE I ZGINANIE

Istotną cechą kurka kulowego jest jego wytrzymałość na skręcanie i zginanie. Ma to ogromne znaczenie podczas montażu oraz dalszej pracy kurka w instalacji, której praca może generować spore naprężenia. W celu sprawdzenia stopnia wytrzymałości naszego kurka PERFEKT SYSTEM PHA-001 DN25 przeprowadziliśmy następujące badanie:

1. Do wstępnie zamontowanego kurka na stalowej rurze podaliśmy ciśnienie 10bar.
2. Próbę skręcania wykonaliśmy za pomocą klucza dynamometrycznego wraz z 6-ciokrotnym wzmacniaczem momentu (moment nastawiony na kluczu wzmacniamy x6) czyli osiągnęliśmy moment 180Nm. Wg normy moment skręcający montażowy wynosi 125Nm.
3. Przeskoczenie na kluczu (charakterystyczny dźwięk) wskazał na osiągnięcie założonego momentu skręcającego (180Nm).
4. Kurek poddany tak wysokiemu momentowi skręcającemu nie wykazał oznak uszkodzenia.
5. Następnie przeprowadziliśmy próbę zginanie kurka kulowego. W tym celu w pozostający króciec kurka kulowego wkręciliśmy rurę o długości 1m i powtórnie ustawiliśmy w całym układzie ciśnienie 10bar.
6. Poddaliśmy kurek kulowy momentowi zginającemu o wartości 400Nm. Wg normy minimalny moment zginający dla tej wielkości kurka wynosi 340Nm.
7. Działanie tak wysokiego momentu zginającego nie spowodowało uszkodzenia kurka.
8. Dla sprawdzenia maksymalnej wartości momentu zginającego przeprowadziliśmy próbę niszczącą. W tych samych warunkach (ciśnienie: 10bar) stopniowo zaczęliśmy zwiększać moment zginający, aby ostatecznie osiągając wartość 547Nm. Dopiero przy tej wartości kurek uległ zniszczeniu (norma to 340Nm).