ABC armatury do ogrzewania podłogowego i grzejnikowego (AFRISO)

W dzisiejszych instalacjach grzewczych zawory przygrzejnikowe z głowicami termostatycznymi są już standardem. Dotychczas znane zawory umożliwiały jedynie wstępną regulację przepływu wody przez grzejnik. Afriso w tym roku zaprezentowało innowacyjne podejście do konstrukcji zaworów – połączyliśmy termostatyczny zawór przygrzejnikowy z zaworem regulacyjnym. Opatentowana konstrukcja kryje w sobie trzpień do regulacji przepływu przez głowicę termostatyczną, nastawę wstępną oraz przyłącza pomiarowe do kontroli i dokładnej regulacji przepływu.

Zawory regulacyjne VarioQ

Regulacja hydrauliczna instalacji jest niezmiernie istotna we wszystkich systemach grzewczych. Woda podczas pokonywania drogi od źródła ciepła do grzejników zawsze wybiera część instalacji, w której są najmniejsze opory przepływu. Ze względu na to naturalne prawo fizyki w instalacjach niezrównoważonych grzejniki, które znajdują się najdalej od źródła ciepła dostają zbyt mało wody, a w grzejnikach zlokalizowanych najbliżej źródła ciepła przepływ czynnika jest zbyt duży. Część pomieszczeń jest niedogrzanych, a w części temperatura jest zbyt wysoka.

Jeżeli projektujemy nową instalację, projektant może zrównoważyć system określając nastawę wstępną zaworów. Jednak nadal nie mamy możliwości weryfikacji poprawności doboru. Projekt staje się trudniejszy, gdy mamy do czynienia z modernizacją kotłowni i wymianą armatury przygrzejnikowej. Bardzo często określenie zainstalowanej armatury, średnic rur i trasy ich przebiegu jest wręcz niemożliwe – szczególnie w budynkach starych i zabytkowych. Nie posiadamy więc kluczowych danych projektowych.

Wykorzystując armaturę VarioQ mamy nowe możliwości. Określając temperaturę zasilania instalacji i moc grzejnika należy obliczyć wymagany przepływ i oszacować nastawę wstępną. Dzięki przyłączom pomiarowym możemy zmierzyć przepływ przez każdy z grzejników i bardzo dokładnie wyregulować instalację grzewczą. Wymagany przepływ przez każdy z grzejników można obliczyć wykorzystując dostępne na rynku oprogramowanie projektowe, bądź skorzystać z darmowego oprogramowania AFRISO.

VarioQ AFRISO

Zainstalowanie pompy obiegowej z modulowaną mocą dodatkowo zwiększa sprawność systemu grzewczego oraz zapewnia właściwe warunki hydrauliczne pracy termoregulatorów. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana regulacja hydrauliczna instalacji pozwala osiągnąć znaczne oszczędności. W wielu przypadkach obniżenie kosztów ogrzewania i pompowania może wynieść powyżej 15%.

Poliamidowe rozdzielacze ProCalida

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego ProCalida produkowane są z najwyższej jakości poliamidu PA66. Jest to tzw. semikrystaliczny termoplast poliamidowy o ogromnej wytrzymałości, ciągliwości i twardości, co gwarantuje wysoką jakość i wytrzymałość. Poza odpornością mechaniczną, poliamid PA66 charakteryzuje wyjątkowa odporność na wszystkie procesy fizyko-chemiczne zachodzące w instalacji. Zastosowanie rozdzielaczy ProCalida w instalacji ogrzewania podłogowego wyklucza procesy korozji, odcynkowania, czy zarastania kamieniem kotłowym.

ProCalida AFRISO

Na szczególną uwagę zasługuje fakt dużej odporności na wysokie temperatury. Przy ciśnieniu 3 barów maksymalna temperatura pracy rozdzielaczy ProCalida to 90°C. Temperatura chwilowa pracy przekracza 100°C. Dla przypomnienia, typowe parametry pracy ogrzewania podłogowego, to temperatura wynosząca maksymalnie 55°C i ciśnienie do 1,5 bara. Istotną sprawą jest także uniwersalność omawianych rozdzielaczy. Zastosować je można praktycznie do każdej instalacji – stalowej, miedzianej czy polimerowej.

Rozdzielacze ProCalida w wersji standardowej wyposażone są w:

  • zawory spustowe,
  • 2 wieszaki (uchwyty),
  • 2 termometry,
  • 2 automatyczne poliamidowe odpowietrzniki,
  • zawory „termostatyczne” na belce powrotnej,
  • zawory regulacyjne z przepływomierzami na belce zasilającej.

Standardowa dostawa obejmuje także mosiężne kolana i zawory odcinające z płaskimi przyłączami. Jako opcja istnieje możliwość wyposażenia rozdzielacza w zawór upustowy różnicy ciśnień na poliamidowym bajpasie oraz siłowniki termoelektryczne do automatycznego sterowania przepływem przez każdy z obiegów.

Rozdzielacze ProCalida charakteryzuje bardzo praktyczna modułowa konstrukcja. Pozwala ona instalatorowi (przy bardzo częstych zmianach koncepcji inwestora) doposażenie układu w dodatkowe obiegi grzewcze. Dla instalatora bardzo ważną sprawą jest niezwykła łatwość montażu. Mamy możliwość podłączenia rozdzielacza w dowolnym momencie podczas prac instalacyjnych na „lewą” lub „prawą” stronę i zamianę belek zasilania oraz powrotu na górną lub dolną. W dodatku, za wyjątkiem podłączenia rur, montażu rozdzielacza dokonujemy bez użycia narzędzi.

 

Błażej Wojciechowski

www.afriso.pl